Bug: Oppdatering av sider må gjøres to ganger

29. januar 2015

Oppdatering 12.02:
Dette har jeg identifisert til å være knyttet til Advanced Custom Fields. Det er kun på sider hvor dette benyttes at jeg har problemet


 

Hver gang jeg har gjort endringer på en side, eller opprettet en ny side, så er jeg nødt til å trykke to ganger på Publiser/Oppdater.