Så var det disse damene da…

8. mars 2016

Kjære alle golfende mødre, døtre og søstre,

I dag er en perfekt dag å takke dere for at også dere er en del av golffamilien. Det er langt fra en selvfølge, og dere er fremdeles underrepresentert på alle måter, men dere er tilstede. Og dere utgjør en forskjell!

I 2002 var andelen kvinnelige medlemmer av norske golfklubber på drøyt 27 %, og det fantes totalt ca 30.000 av dere. I 2014 hadde denne andelen dessverre sunket til under 25 %, og under 25.000 medlemmer. Dette er rett og slett veldig trist, og jeg vil gjerne slå et slag (sic!) for at dere blir flere igjen. Vi trenger dere i styrene, vi trenger dere i administrasjonen, vi trenger dere i komitéene og vi trenger dere ute på banen.

I klubben jeg selv er medlem (og sitter i styret ) i er det én komité som skiller seg ut fra alle andre. Der vi herrer surrer rundt og leker hver mann sin bart (kan det virkelig hete dét?) er damene superorganisert. De har bra (og økende) oppmøte på damedagene, hvor alle fra de beste i klubben til de i hcp-kategori 6 stiller hver uke. Det samme gjelder den årlige vårturen. I år er de nærmere 20 stykker som drar av gårde til det store utland for å kombinere golf og hygge. Ikke verst for en liten klubb hvor halvparten av medlemmene er sommergjester og egentlig ikke er involvert i klubbmiljøet utover hva som skjer i juli!

Klubben vår har i år satt ekstra fokus på rekruttering av juniorer. Hvem står bak? En av damene naturligvis!

Dette er bare et par eksempler på hva dere damer betyr for miljøet i klubbene. Dere melder dere ofte først når klubbene trenger frivillig bistand, og dere (iallefall de fleste av dere) er utrolig flinke til å ta vare på hverandre, og å være inkluderende.

Det er bare å håpe at klubbene i Norge bruker dagen til å reflektere litt over hvilken ressurs damene er, og deretter jobber fokusert for å øke andelen kvinnelige medlemmer.

Personlig er jeg tilhenger av følgende tre tiltak for å få flere damer til å golfe:

  • Tee it Forward. Dette alene fjerner et stort symbolsk skille mellom herrer og damer. Mange mener at en fullverdig golfrunde ikke skal spilles fra rød tee. Det er ikke ordentlig golf før det spilles fra gul! (Sier de samme som synes det er altfor langt å spille fra hvit eller svart tee…) Tee it Forward setter ferdighetene dine i fokus, heller enn kjønnet.
  • Organisert trening for damer. Jeg tror mange damer generelt har et mindreverdighetskompleks overfor menn på golfbanen. Og jeg tror dette hører sammen med at det fortsatt finnes menn som mener at GOLF er en forkortelse for Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Når man da møter på golfbanen som sylfersk kvinnegolfer føler man neppe at man er  på toppen av rangstigen. Det samme gjelder på fellestreninger. Organisert trening for damer kan gjennomføres uten å måtte kjenne på dette mindreverdighetskomplekset. Damene blir bedre golfere, styrker det sosiale nettverket, og får mer ut av golfen generelt. Dessuten sender ren dametrening ut et signal fra klubben om at de tar damene på alvor. Vinn-vinn!
  • Legg til rette for at golf kan være en familieaktivitet. Sørg for å tilby medlemskap som gjør at damen ikke føler hun må ofre familien for golfen. Dette er ikke et forsøk på å frata mannen i huset plikten til å stille opp for familien når det trengs. Men sannsynligheten er faktisk stor for at hvis kvinnen spiller golf, så gjør også mannen det. Gjør det mulig å la de gjøre det samtidig! Bonus her er faktisk flere juniorer!

Det er også andre elementer som av mange damer oppfattes som viktig. Kleskode er ett av de. Den svenske golfstjernen Carin Koch argumenterer med at klubber går glipp av tusenvis av kunder årlig på grunn av den strikte kleskoden. Nå vet jeg at mange klubber ikke er så strenge som hun beskriver, men det er allikevel et viktig poeng. Selv om det hun egentlig sier ikke handler om klær, men å sette (den potensielle) kunden i fokus:

“It is important to consider golf in the context of a customer experience. For example, relax rules about what you wear. I don’t think twice about wearing jeans when I pass by my golf club in Sweden, but in the UK it is a major concern for women who’d like to try golf.

“Jeans and trainers are the first thing you would wear when you haven’t got all the kit, yet they are not allowed, so there is an instant barrier – just one of many, in fact, and so women don’t often even consider golf as an option for their precious leisure time.

“However, we know people will spend money on their leisure when the product is right. It sounds obvious, but unless you read the research and understand what is actually in the minds of women, you won’t realise just how important this is and why golf will lose potential golfers if it doesn’t think about putting the customer first.”

 

-Men nå ble det mye synsing om andre ting enn det jeg egentlig ville. Som jo var å hylle golfende kvinner i alle aldre, med et ønske om at dere raskt blir veldig mange flere! Det vil gi større inntekter, bedre baner, flere turneringer, og mer aktivt miljø i alle klubbene.

Gratulerer med dagen!

Klikk forresten her for å se en veldig fin pdf som omhandler kvinner og golf