-Og der klikket det for meg gitt…

9. juli 2019

Jeg skal ikke engang forsøke å forsvare oppførselen min. -Men å vente tyve minutter på tre hull bak firerballen som først ignorerte oss og deretter forklarte oss i toerballen hvorfor vi ikke fikk slippe gjennom vippet meg av pinnen. I krangelen som oppsto da vi tvang oss gjennom(!) på hull fire ble jeg både spurt om jeg trodde jeg eide banen (berettiget) og om jeg "hadde et problem" (berettiget).

Oppførselen min var forkastelig (jeg har til og med offentlige roller i klubben der dette skjedde), men samtidig mener jeg det er innenfor rimelighetens grenser å forvente at en runde skal spilles på under fem timer (eller mer).

Problemet

Utover mitt eget åpenbare problem er det noe som er mye større her, nemlig

idéen om at man ikke skal slippe igjennom de bak så lenge man selv holder følge med ballen foran.

(I vårt tilfelle holdt de foran oss (god avstand men) følge med ballen foran seg igjen, men det skulle bare mangle, all den tid de nok hadde sekstimers tempo!)

Hvem lager køen?

Tenker man seg om er det enkelt å forstå at det ikke er bilen som kjører sakte som lager køen; det er bilen bak, som aldri kjører forbi!

Ergo:

Takk aldri nei dersom noen forsøker å sende dere gjennom!

Dersom ikke dere går forbi de trege, så kommer heller ingen andre forbi de. Iallefall hvis dere lar være å slippe igjennom fordi dere holder følge med ballen foran!

Hva sier golfreglene?

Regel 5.6.b sier følgende:

En golfrunde er ment å bli spilt i et raskt tempo.

Hver spiller bør innse at hans eller hennes spilletempo sannsynligvis vil påvirke hvor lang tid det vil ta for andre spillere å spille sine runder, inkludert både de i spillerens egen gruppe og de i etterfølgende grupper.

Spillere oppfordres til å la raskere grupper spille forbi.

---

Jeg kjenner erfarne golfere som mener det er et særnorsk fenomen å la være å slippe igjennom. Hvorfor???

(God golf, og ikke oppfør dere som hverken meg eller de som snegler seg rundt. (Denne filmen beskriver for øvrig sinnstilstanden min ganske så nøyaktig...))