Odda Golfklubb

Banen er under utvikling (15. mai. 2022)

text

Beskrivelse

Fra Facebook: "Odda Golfklubb - en statusoppdatering
Klubben hadde i går 3. november sitt årsmøte med 17 frammøtte, hvor klubbens fremtid var oppe til debatt og avstemming.
Som mange allerede kjenner til vil vi ikke lenger kunne benytte området hvor vi har hatt golfbane i 20 år grunnet utbyggingsplanene til Boliden. Vi vil heller ikke få benytte området etter endt utbygging da bedriften ønsker å bruke store deler av dette arealet selv.
Dette var bakteppet for årsmøtet.
Det er da gledelig at klubben enstemmig stemte for fortsatt eksistens og også for å arbeide for å få realisert og å koble seg opp mot golfbane prosjektert i Røldal. Her er planene langt på vei klare og det skal nå jobbes for å få finansiering på plass samt politisk velvilje. Ullensvang kommune har allerede fått inn golfbanen på reguleringsplan for Røldal sentrum.
Får vi dette til vil det være et stort pluss for golfklubben, Røldal samt kommunen ellers!
Golfklubben takker ellers Kirkens Bymisjon for lån av lokaler til årsmøtet."

Odda Golfklubb ble stiftet 25.09.1996 og har pr. 01.01.2004 ca. 750 medlemmer. Etter at klubben nedla et betydelig arbeid med etablering av golfbane i Skare, hvor forslag til reguleringsplan for området ble utferdiget og delvis behandlet i Odda Kommune, inngikk klubben et samarbeid med Norzink AS, nå Outokumpu Norzink AS, om golfbane i Eitrheimsvågen. Avtalen om bygging av en 9- hulls bane her ble undertegnet i februar 1999 og arbeidet ble påbegynt samme vår. Klubben har endret dette til å være en 6-hulls bane.

Det er underlags- og dekkmasser på et ca 80 daa stort område på bedriftens industritomt. Fra starten har det vært dugnad på banen, hvor det er fjernet stein, opparbeidet 6 greener og tilsådd over det hele. Greenene ble sådd våren 2001, og tatt i bruk til klubbmesterskapet på høsten samme år.

Golfbanen ble offisielt åpnet for spill på 6 hull i løpet av første halvår 2000. Golfbanen er godkjent som 6-hulls mellombane av Norges Golfforbund fra 01.01.2000, og Odda Golfklubb har med det mulighet til å tilby golfspill i Hardanger på skikkelig bane.

Golfbanen er unik i norsk sammenheng, i den forstand at den ligger inne på Outokumpu Norzink sitt industriområde, hvor det de siste 15 årene er gjort en kjempejobb med opprydding av gamle deponimasser og rensing av industriavfall. Området er blitt et grøntanlegg som er det første syn som møter reisende som kommer fra nord langs vestsiden av Sørfjorden eller gjennom Folgefonntunnelen fra Kvinnherad, og det vil være det siste bilde av Odda når reisende passerer på vei lags vestsiden av Sørfjorden mot nord.

Foto: Olaf Gravdal

Kontakt

Adresse

Askane
5750 Odda
(Alle golfbaner i Hordaland)

Sosialt

  

Annet

VÆRET

Værmelding

Banen

 

Hull: 9
Banetype: Industribane
Lengde: meter
Sesong: Mars-oktober
Byggeår: 2000
Arkitekt:
Statistikk: Statistikk fra Shotzoom  
Baneguide: Har ikke online guide.

Andre tilbud

 

Drivingrange: Ja
Nærspillsområde: Nei
Head pro: Nei
Proshop: Mulighet til å kjøpe bruksvarer.
Kafé: Nei
Kølleutleie: Ja
Bilutleie: Nei
Simulator: Nei

Gjestespill

Voksne

Voksen:kr 200,-

Junior

:kr ,-

Krav til gjestespillere

Hcp 36

Rabattert greenfee til

Har ikke / Ikke oppgitt

Golfpakker

Ikke oppgitt

Golfhäftet

Video

Facebook

Facebook har dessverre deaktivert muligheten for å vise innlegg man ikke eier selv. Under her ser du imidlertid nok en gang lenker til klubbens sosiale tilstedeværelse.
  

På TeeOff

Det er dessverre ennå ikke skrevet noe om dette golfanlegget på TeeOff.

Slope

GYLDIG T.O.M 2025

Handicapkalkulator

SLOPE

Herrer Par 60
Utslag Gul:Baneverdi: 58,9
Slopeverdi: 104
Utslag Rød:Baneverdi: 57,9
Slopeverdi: 102
Damer Par 60
Utslag Gul:Baneverdi: 61,6
Slopeverdi: 101
Utslag Rød:Baneverdi: 59,4
Slopeverdi: 100

Scorekort

Hull Par Indeks GulRød
1 3 3 165 151
2 3 13 176 161
3 3 17 112 103
4 4 7 238 220
5 5 11 287 245
6 3 5 174 160
7 3 15 150 144
8 4 1 338 304
9 3 9 126 116
UT 30 1766 1604
10 3 4 165 151
11 3 14 176 161
12 3 18 112 103
13 4 8 238 220
14 4 12 287 245
15 3 6 174 160
16 3 16 150 144
17 4 2 338 304
18 3 10 126 116
INN 30 1766 1604
TOTAL 60 3532 3208

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.

TeeOff